Angażujemy się w przemyślane projekty własne i lokalne, upowszechniające historię, kulturę i zabytki w Polsce. Tak, aby współpracując z lokalnymi władzami, ośrodkami kulturalnymi i edukacyjnymi, propagować społecznościom historię i kulturę w sposób bezpośredni, czyli poprzez wydarzenia.

Proponowany projekt kulturalny.

PLN
Darowizna Indywidualna