Czas

Wydarzenie

Zasięg

Ilość uczestników

2017

 

 

 

czerwiec

ZŁOŻENIE WNIOSKU REJESTRACYJNEGO FUNDACJI ACONSS

ogólnopolski

-

lipiec

WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI REGIONALNEJ IMPREZY MUZYCZNEJ

regionalny

15

16.07.

ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM IMPREZY MAGICLAND FESTIVAL

regionalny

3150

29.10.

SPOTKANIE AUTORSKIE NA TARGACH KSIĄŻKI W KRAKOWIE

ogólnopolski

37

17.11

ORGANIZACJA SPOTKANIA AUTORSKIEGO W KATOWICACH Z MŁODZIEŻĄ.

lokalny

16

24.11

ORGANIZACJA SPOTKANIA POLSKIEGO PISARZA Z CZYTELNIKAMI.

lokalny

23

 

 

 

 

2018

 

 

 

18.01.

ORGANIZACJA SPOTKANIA POLSKIEGO PISARZA Z CZYTELNIKAMI.

lokalny

25

luty-marzec

AKCJA FUNDRAISINGOWA WSPIERAJĄCA POLSKĄ TWORCZOŚĆ LITERACKĄ.

ogólnopolski

65

kwiecień-czerwiec

ORGANIZOWANIE KONCERTU FILHARMONICZNEGO pt. DELICJE MUZYCZNE

regionalny

450

25.10.

ORGANIZACJA SPOTKANIA POLSKIEGO PISARZA Z CZYTELNIKAMI.

lokalny

32

wrzesień- listopad

WSPÓŁPRACA WOLONTARIACKA W II-giej EDYCJI FESTIWALU "SILESIA ZOUK"

regionalny

200

27.11.

OBSŁUGA SPOTKANIA AUTORSKIEGO W IPN O/KATOWICE

lokalny

35

 

 

 

 

2019

 

 

 

15.06.

UFUNDOWANIE NAGRODY KSIĄŻKOWEJ POLSKIEGO PISARZA W KONKURSIE NA WYDARZENIU KULTURALNYM MDK DĄB KATOWICE

lokalny

45

23.06.

ORGANIZACJA I WARSZTATÓW JAZDY NA ROLKACH Z HISTORIĄ W TLE.

lokalny

25

17.07.

UDZIAŁ  W WARSZTATACH Z MŁODZIEŻĄ - BRENNA.

lokalny

26

21.07.

ORGANIZACJA II WARSZTATÓW JAZDY NA ROLKACH Z HISTORIĄ W TLE.

lokalny

25

20.09-28.11.

CYKL 4 WYDARZEŃ PT. "PISARSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ".

lokalny

61

22.09.

 

KONCERT MUZYCZNY "MUZYKA KAMERLNA DLA KAŻDEGO".

lokalny

105

 

20.10.

 

 

09.11.

KONCERT MUZYCZNY "TRADYCYJNIE WE WSPÓŁCZESNEJ TONACJI"

 

GRA MIEJSKA „W POGONI ZA HISTORIĄ” W KATOWICACH

Lokalny

 

 

lokalny

126

 

 

26

 

01-16.12.

 

 

13 i 15.12.

OKAZJONALNE WYDANIE KSIĄŻKI Z LITERATURĄ WSPÓŁCZESNĄ (THRILLER) Z AKCJĄ NA ZAMKU W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

 

ZORGANIZOWANIE DWÓCH KONKURSÓW DOTYCZĄCYCH KSIĄŻKI „ZAMEK SPLĄTANY SETONEM”

 

 

ponadregionalny

 

 

lokalny 

 

 

300 

 

 

264

 

 

 

 

  

2020.

 

23.08. ORGANIZACJA III WARSZTATÓW JAZDY NA ROLKACH Z HISTORIĄ W TLE   lokalny 24
10.08.-22.09.

KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. „ HISTORIA MOJEGO OGRODU” DLA  DZIAŁKOWCÓW RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W KATOWICACH.

lokalny 100
18.10.

 KONCERT MUZYCZNY "TRADYCYJNIE WE WSPÓŁCZESNEJ TONACJI- 2020”.

lokalny  35